You are here:
MASALSI BİR GÖL HİKAYESİ PDF Yazdır E-posta
Çarşamba, 17 Haziran 2015 01:34

AHMETLER YAYLASI İÇİN BİR PROJE

Mehmet ARSLAN

“Nasib Olsa Gene Gitsem Yaylaya
Doya Doya Baksam Suna Boyluya.”

Tarih 12 Haziran 2015; Aldürbe Platosu 8 kişilik kaçak inşaat (villa!?) barınak davası keşfi.

 İyi ve sevindirici olan; barınakları yerinde görüp  inceleyen Hakim Bey ve Bilirkişi Heyeti… Davanın başlangıç noktası ve dayanağı; Çimi Muhtarı Hasan AKSOY ile Hacıahmetli Av. Harun ARICI’nın (19 kişilik) şikayeti, Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nün  tarafsız inceleme raporu (Savcı Bey’in iddianamesi).

Uzaklara gitmeye gerek yok, az ötede Ahmetler Kuyusunda kurulu bir köy var; oraya bakan yok! Cezalar nedense hep Ahmetler Köyüne yazılır. Ne diyelim; vicdanlara seslenelim, geçelim…

Ahmetler Yaylası / Aldürbe Platosu.

Aldürbe Platosu’nun tarihi yer Adı; Memleket haritalarında, Askeri Haritalarda, Turizm ve Almanya’da yayınlanan Türkiye haritalarında “Ahmetler Yaylası”’dır. Hacı Ahmetlilerin oturduğu yer de “Ahmetler Kuyusu”dur.

Aldürbe , Ali Türbe/ ya da “Deli Derne-Deli Dere” ; Batı Torosların 1.720  rakımında, dağ silsilesinin en  tepesi 2.870  metre yükseklikte.

Teee Selçuklu’nun Defter-i Köhnesinden, Karamanoğlu Memed’in kükremesinden beri bin yıldır; Kanuni Sultan Süleyman Han’ın mührü ile Defter-i Hakani’de (1520-30/2015) 500 yıldır Ahmetler’e damgalı;  17.553 ana+40.812 dönüm mücavir alanlı bir yayla. Kimler gelip geçmiş, nesiller tüketmiş (1746-2015) 270 yıldır kavgalı; Çobanların şah damarı Aldürbe Platosu. Onlarca metreye varan karlarının Alara çayı olup şehirlere akar da suları; bu DeliDere suyunu sakınır; üstünde otlayan, yatıp kalkan sürülerden, çobanlardan; onları susuz bırakır yazları.

Şöyle yazar, ilk sayfasında (Süleyman Han Bin Sultan Selim) olarak okunan Kanuni Sultan Süleyman Tuğrasını havi  172 No’lu Defteri Hakani’nin 67.b Ahmetler Köyü sayfasında;

Livası; Alaiye,

Nahiyesi; Conkere,

Köyü; Ahmetler, Tabi Conkere.

Yaylak; Deli Derne (DeliDere); Namı diğeri Ertaş ve Korna Gediği ve İmalı Dağı ve Çırlavık  ve Keklik Pınarı ile sınırlı “Yaylak-ı Deli Derne=DeliDere.”

Yayla nedir, çoğumuz bilir bilmeyiz?

Coğrafi, bilimsel ve hukuki oiarak Yayla/Yaylak(Plato) ; Yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Yüksek yerlerdeki düzlüklere yayla (plato) denir.

4342 Sayılı Mera Kanunda Yaylak (Md/3.e): Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerdir.

Tarihsel süreçte; yaylalarda ekim-dikim, doğasına aykırı (barınak hariç) inşaat yapılamaz, yaylaklar tapulanıp temessüklenemez, özel mülkiyete konu edilemez, zamanaşımı zilyetliği ile elde edilemez, kadim (ön kullanma) hakkı saklıdır, orta malıdır, ihtiyaç sahibi herkes onu kullanmalıdır. Mera, otlak, yaylak ve kışlaklar orta malları olup; devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Mera tek başına yaylak değildir. Yaylak; merayı, çayırı, çimeni, otlak yeri ve eyrek yerini kapsar. Yaylanın kapsama alanındaki mera, çayır, çimen, otlak, eyrek yeri bağımsızlaştırılarak mera, çayır, çimen, otlak, v.s. diye tanımlanıp adlandırılamaz, özün önceliği gereği yaylanın kapsama alanı içindeki bu unsurlar yaylanın tamamlayıcı unsurlarıdır ve yaylayı oluştururlar. Başlı başına mera yaylaklarda olmaz, aşağılarda, yani yaylak vasfı olmayan yerlerde ve kışlaklarda olur.

Konumuz; yaylak, kışlak, otlak, çayır, çimen, mera, eyrek yeri, harman yeri  gibi orta malları değil, geçelim.  Suyunu kucağında yatana değil yeraltına gömen, şehirlere veren DeliDere/Aldürbe  ve Aldürbe Gölü.

Bir düş kuralım; (İ)Konya’ya deniz getirip, Ankara (Engürü)’ye  kayak pisti döşeyelim(!); Aldürbe’ye göl yapalım, suludere/DeliDere’de susuz  kalmayalım.

Olur mu olur!

Yapalım mı,  yapalım.

Öyleyse anlatalım; Yapay Göl.

Haaa unutmadan; Çimi muhtarı Ramazan ÖNAL’a selam yollayalım, bu işi birlikte başaralım.

Proje’den başlayalım; Çarşıya çıkarken hesabı kitabı çıkaralım, bir bütçe yapalım. Şöyle;

Göl  Yüzeyi Alanı

1.000 M2

Açıklama

Veri 1

Katsayı

Veri 2

Maliyet

Pvc Liner Mebran/İşçilik dahil (2 mm'lik)

14 €/M2

1,2

1.200 M2

50.400 TL

Hafriyat

10 TL/M2

1,5

1.500 M2

15.000 TL

Tabana İnce Kum

60 TL/M3

2%

20 M3

1.200 TL

Çevre Düzenlemesi

1.000 M2

15

15 birim

15.000 TL

 

 Ara TOPLAM

81.600 TL

Ortalama Birim M2 Maliyeti

81,60 TL/M2

 

 

 

 

 Arteziyen Kuyusu

15.000 TL

Görünmeyen Gider

1.000 M2

3,4

 

3.400 TL

 

 Genel TOPLAM

100.000 TL

En Derin Nokta

2,5 Metre

Ortalama Göl Derinliği

1,5 Metre

Su Tutma Kapasitesi

1.500 M3

1.500.000 Litre

 

Hayvan Nüfusu

7.500 KüçükBaş

 

Günlük Tüketim

15.000 Litre

100 Gün

Su Seviyesi Yağmur ve Artezyen Beslemeli 

Göl yüzeyi alanına göre Metrekare maliyeti; 81,60 TL/M2. Örneğimizde göl yüzeyi alanı 1.000 M2, yani bir dönüm. Göl yüzeyi Alanı 1.500 M2 olursa Toplam Maliyet: (1.500x81,60=)122.400,00+18.400,00=140.800,00 TL olur.

Bu ön tasarımdaki gölü büyütüp, küçültebilir, sosyo ekonomik fonksiyonlar ekleyip çıkarabiliriz, her şey serbest, herkes katkı sunabilir, bu yolla en iyisine ulaşabiliriz.

Hatırlatalım; Aldürbe Platosunu arşivistler “DeliDere” diye de okumaktalar. Yani şu haliyle dere yatağı. Altında yer altı gölü olabileceği gibi, yer altı deresi de olabilir. Bunu en iyi jeofizikçi su mühendisleri bilir. Bir bilene soralım!

Çok değil yakınlarda insanlarımız doğaya dönecek, yaylalar şenlenecek, turizm gelişecek, koyun-keçi, bal-süt-peynir, adaçayı-yalba –geven-kekik, oğruk/obruk-mağarlar, kar  para edecek, çil çil paralar devşirilecek.

Dostlar benden bu kadar; Yürüyelim hep beraber.