You are here:
DELİ DUMRUL DEMOKRASİSİ PDF Yazdır E-posta
Cumartesi, 19 Aralık 2015 13:14

(Bizim deli Dumrul da ölçmüş, biçmiş, kelimeleri tartmış, döktürmüş. Orta Asya'ya at sırtında geri dönmüş. Yazdıklarına bakılırsa kaç yüzyıl önceki Deli Dumrul'a kızmış olmalı. :) Demokrasi dersi veriyor... Demek o zamanlarda da böyle bir demokrasi varmış...Tarihten ders almaya çalışıyor)

Mehmet ARSLAN

“Bir zamanlar Oğuz Boyu’nda Dumrul adında bir yiğit yaşarmış. Çocukken dokuz vahşi boğayı öldürdüğü ve bunun gibi boyundan büyük işler yaptığı için  “deli” derlermiş ona. Son olarak da kurumuş bir nehrin üstüne bir köprü kurmuş. …”[1]

Zaman; Yazılı tarih öncesi, çok eski Dedem Korkut zamanı.

Yer; Oğuz ülkesi/Sibir’den Orta Asya’ya.

Deli Dumrul;  Dedem Korkut’un Oğuz delikanlısı.

Kurduğu sistem; Az Gelişmiş Toplum Demokrasisi.

Deli Dumrul; Kuru Dere’ye köprü kurar.

ParalıYol / Kuru Köprü Geçiş Kanunu koyar.

Köprüden geçenden 30 altın alır.

Geçmeyeni önce ıslatır sonra da 40 altınına el koyup salıverir.

Az Gelişmiş Toplum; Yarı cahil, bakar görmez, okur okumaz yazmaz, neden, niçin, nasıl, sormaz. Beyin kapasite kullanım oranı az %10; insani gelişmişlik düzeyi 72/182.

Alınacanacak baz; kimsin, nesine göre ölçülürse; aptallık oranı %70 doz, düzenli okuma oranı %001, kitap okuma oranı %4, gündelik sözcük kullanım kapasitesi (düşün+yaz+çiz..) 200 sözcük, hadi bilemedin yarısı yabancı kökenli 300 civarında; geriye kalan ölçümler evrenin arşivlerinde.

Malzeme esas bileşenleri bu, sonuç özeti şu; %20-30 nitelikli azınlık, %70-80 niteliksiz çoğunluk. Toplam içinde Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz SANCAR da var, ortalamalara İlber ORTAYLI hocayla birlikte yarışmalarda Türkiye’nin Afrika kıtasında olduğunu bilenler de varlar. İşte bunlar top yekün millet iradesinin tecellisi demokrasi için hepiciği eşit oyla sandığa özgün ve hür iradelerini deperler, o sandıktan da hepimizi yönetecek geçiş üstünlüğü sağladığımız temsilciler çıkarlar, kavga dövüş bizleri yönetip dururlar?

Böyle gelmiş böyle gider, bakalım şeytani düşünce bunlara ne der?

Niye gizli oy açık sayım?

Açık oy açık sayım olsun herkes yalana zorlanmasın!

Neden beyin kapasite kullanım oranı %50 ve üstünde olan Aziz SANCAR ile %5 oranlı benim oyum eşit, birebir?

Niçin nitelikli azınlığı, niteliksiz çoğunluğun belirlediği kişiler yönetir ve buna gelişmiş demokrasi denir?

Deli Dumrul’un aleni ve delikanlıca Kuru Dere Köprüsü Kanunu Demokrasisi ile aradaki fark nedir?

Bu soruların sonu Samed BEHRENGİ’ye gider.

Azeri Türk’ü BEHRENGİ, dünyanın en büyük çocuk masalcısı, Türklerin ve Farsların aydınlanmacı kültür ustası, ateşi ve aydınlığı tanrıların elinden alıp insanlığa sunan çağımızın Prometheusu, (1939-1968) 29 yaşında Aras nehrinde faili meçhul öldürülüp boğulası…

Bir Şeftali Bin Şeftali, Küçük Kara Balık, Şu Gelen Köroğludur, Püsküllü Deve, Delidumrul…

Öğretmen, mütercim, yoksul köy çocuklarının rehberi, 29 yıla sığan  onlarca makale ve onlarca masal, destan kitabı.

Bu Gelen Köroğlu’dur.[2] Bizdeki Köroğlu’nun mekanı Çamlıbel, İran’da Çenlibel olur. Behrengi Küçük Kara Balık’ta[3] sorup soruşturan, gezip araştıran dünyayı sorgulayan ve koruyan yavru balığı, Bir Şeftali Bin Şeftali’de[4], ağanın şeftalisine karşılık çocukların yetiştirdiği şeftaliyi; yaratıcı, paylaşımcı ve devrimci bir anlayışla anlatır.

 

.[1] Deli Dumrul-Samed BEHRENGİ; Kaynak Yayınları 1. Basım Tem.2014

[2] Bu Gelen Köroğlu’dur-Samed BEHRENGİ ; Can Yayınları 9.Basım 1000 adet Kasım 2015

[3] Küçük Kara Balık ; Samed BEHRENGİ-Say Yayınları  3.Baskı 2015

[4] Bir Şeftali Bin Şeftali-Samed BEHRENGİ - Say Yayınları  2.Baskı 2013