You are here:
YAYLALAR YAYLALAR / AH ŞU KİMSESİZ ÇOBANLAR PDF Yazdır E-posta
Pazartesi, 25 Ocak 2016 00:28

Tarihte ÇİMİ Köyü Ne Yaptı Ne Haber?
Bu Kez Beş Köy Birlikte Çimi’ye Dava Aça (2)

Mehmet ARSLAN / Bursa

2. BÖLÜM

Manavgat-Alanya-Gündoğmuş’un Akdeniz sahili ve kıyı şeridi Toroslardaki köylerinin neredeyse tümünün Akdağlarda yaylaları var.

Kendisi yaylak olan hayvan yoksulu Çimi Köyü bu yaylalarda ne arar, çobanlardan niye hesap sorar?

Devletlerin kurucu unsurları genellikle askerlerdir.

Haritaları ilk askerler çizerler, yer adlarını da onlar araştırıp, bulup, belirleyerek haritalara işaretlerler.

Memleket Haritalarında Akseki ve Çevresi Akdağlar Yaylaları.

Aklıma esti; Askeri haritalardan başlayarak, memleket haritalarına bir bakalım, Akseki ve çevresinde kimlerin yaylası var araştırıp soralım, toplumun önüne koyalım dedik.

Ahmetler-Çimi Köyü dava dosyasında yer alan gerek askeri haritada[1], gerekse memleket haritasında[2] Akdağlarda Yaylak olarak  ; (1) Ahmetler Yaylası ve Ahmetler Kuyusu, (2) Maşılı Yaylası, (3)  Bademli Yaylası, (4) Mollaahmetli Yaylası, (5) Ahırlı Yaylası, (6) Kuruçay Yaylası,  (7) Yarpuz Yaylacığı, (8) Gebeceli Yaylası, (9) Araplar (Gençler) Yaylası, (10) Erteşe Yaylası, (11) Ayönü Yaylası, (12) Gelesandra Yaylası, (13) Malas Yaylası, (14) Mütlü Yaylası, (15) Eksere (Gündoğmuş) Yaylası, (16) Mannas Yaylası, (17) Kızılin Yaylası, (18) Çamurluk Yaylası, (19) Çenger Yaylası, (20) Dere Yaylası, (21) Keklicik Yaylası, (22) Kürdoğlu Yaylası, (23) Göktepe Yaylası, (24) Kumruçukur Yaylası, (25) Belen Yurdu, (26) Çatmalı Yaylası, (27) Hadim Yaylası, (28) Çit Yaylası, (29) Arpalık Yaylası, (30) Gülivet Yaylası, (31) Barıtlı Yaylası, (32) Sorgun Yaylası, (33) Belpınar Yaylası, (34) Kovanlık Yaylası, (35) Baybağan Yaylası, (36) Tepelice Yaylası      , (37) Soğucak Yaylası, (38) Tulhanlar Yaylası, (39) Kaynarca Yaylası, (40) Pabuccular Yaylası, (41) Yalnızca Yaylası, (42) Kepezli Yurdu, (43) Kızılot Yaylası... VAR.

Ne yok? 

Çimi Yaylası diye bir yayla ve yayla Adı YOK.

Turistik haritalarda İnternet taramasında, Alanya turizm haritalarında da Ahmetler Yaylası’nın  “Ahmetler Plateau olarak yer aldığını tespit ettik.

Almanya da yayınlanan Türkiye haritasında da Aldürbe Platosu’nun adı Ahmetler Yaylası.

Şu alttaki Almanya da yayınlanan Türkiye haritasının Ahmetler dahil bir parçası.

  

 Bu’da Askeri Memleket Haritasında - Aldürbe (1706 Mt) Platosu - Ahmetler Yaylası + Ahmetler Kuyusu.

 

Askeri-Memleket haritasında Aldürbe Platosu’nun tarihi yer adı Ahmetler Yaylası ve Ahmetler Kuyusu olarak yer almakta.

Esasen Çimi’ye yayla gerekmez.

Çimi’nin tarihsel sosyo ekonomi politiği okunduğu zaman bu anlaşılmaktadır. 

Çimi’nin kendisi yaylaktır.

Akseki Kazası kitabının yazarı Çimi'li Kemal ÖZKAYNAK kitabının 90. sayfasında;  Köyü Çimi için  “…ti­pik bir yayla köyüdür.” der.[3]

Velhasıl Çimi yaylası olmadığını;

Çimi’nin Osmanlı döneminde ödediği vergilerden,

1914 Konya Salnamesi[4]  hayvan nüfusu verilerinden,

Çimi’nin meslek[5]  (Devecin, Berberin, Terzin, Demürcün,  Galeycin, Mücellidin) ve …aile soyları (Gürcin, Arabin, Çerkezin, Abhasin, İmrarin, Arnavudin, Bosnain, Cezalin, Tunuslin, Saraçlin, Mısırlin, İspirin, Gebecelin,Sereklin, Şahaplin, Gönnetlin,Bucaklin…)[6] bilgilerinden,

Haritalardaki (Askeri, Memleket, Almanya, Turistik) tarihi yer adlarından ,

Yargı kararlarından,

Ve…,

Çimi’li tarih yazıcılarının anlatımlarından…

Öğreniyor ve anlıyoruz.

Anlıyoruz anlamasına da, bürokrasideki gücünü kullanan Çimi;  Akdağ yaylaklarına çıkan kışlak-yaylak sahibi Yörüklerden geçmişte otlakiye-haraç almıştır. Haraca direnen Ahmetler, Gebece, Fersun, Kepez, Kepez Beleni; Beş köy 1929 yılında “ Akseki Mahkemei Asliyye Hukuk Canipi Alisine” Çimi Köyüne karşı birlikte dava açmıştır.

Hey gidi günler heyyyyyy…aslını aşağıya koyalım.

Eski yazıdan yeni yazıya geçişin ilk örneğini Okuyalım; 

 

Devam ecek… Çimi Köyü Halkı Adına Kayıtlı Dağlar Taşlar Neresi (!?)

Yıl 1936-37 ; Toprak Reformu arazi envanteri çalışmaları. "Taşlıca, Fersin, Akşihap, Çimi,  Geriş"  Köylerine  Ait Arazi Tahrir Defteri. Yeri; Akseki İl Özel İdare Arşivi.


[1] Askeri Haritadaki Tespit;  Yargıtay’ın 26.10.1999 gün ve 1999/5438-7285 sayılı kararında  yer almaktadır.

[2] Dava Dosya No: 2011/73, K.2011/159  Akseki Orman İşletme Müdürlüğü  26.09.2011/3948 yazısı eki “Memleket Haritası”

[3] Kemal ÖZKAYNAK-Akseki Kazası (Tarih-Coğrafya-Turizm-Biyografya)-Akgün Matbaası ANKARA 1954

[4] 1914 Yılı Konya Salnamesi’nde Ahmetler Köyünün 65 At,86 Eşek,159 Sığır, 12 Deve ve 4.508 Koyun+Keçi olmak üzere toplam hayvan nüfusu 4.830 adet olmasına karşın, Çimi’nin 30 At,180 Eşek,165 Sığır olmak üzere  toplam 375 hayvan nüfusu vardır. *Adem TOPKAYA ;2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi . Yrd. Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL danışmanlığında.

[5] Çimi Köylü Tarih Öğretmeni Mustafa BENGİ- www.cimiköy.com

[6] Çimi Köylü Öğretmen Nuri AKGÜL-Çimi Köyü Özet Tarihi ve Soyları (Temmuz 2008 –Hür Ofset-0332.342 07 98