You are here:
EN BÜYÜK YASIM; 10 KASIM PDF Yazdır E-posta
Salı, 14 Kasım 2017 11:12

Mehmet ARSLAN/Bursa

Bu gün 10 Kasım 2017

Mustafa Kemal aramızdan ayrılalı 79 yıl olmuş.

Bütün şehitlerimizle birlikte  ışıklar içinde yatsın.

Ben kendi envanterimi yaptım.

Bu günümü Mustafa Kemal’e borçluyum.

Bin yıl oldu HORASAN dan ANADOLU’ ya geleli.

Bunun 200 Yılı Selçuklu ile 620 yılı Osmanlı ile geçti.

Sorarım size ; Bana kim ne verdi?

7 çocuklu ailenin ilk okuyanıyım efendi?

Bu bile Mustafa Kemali sevmeme yeterli.

GAZİYE SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

1881-1938=57 Yıl ve ∞ luk.

17 Yılı Cephelerde geçen bir yaşam.

1934-38 Hastalıkla mücadele.

21 Yıl çocukluk ,öğrencilik.

Elde var (57-17+21+4=) 15 yıl

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün anne ve baba soyu Fatih döneminde (1451-1481) Konya-Karaman civarından Rumeli’ye/Sürülüp-göçürülüp, iskân edilmiş Türk boylarındandır. TÜRKMENDİR, Yani YÖRÜKTÜR. Bu yönüyle akrabayız, Oğuzun Avşar yada Yıva boyundanız.

Hasta adam Osmanlı paylaşılıyor/paylaşılamıyor.

Önce Balkanlar gitti sonra İngiliz Araplar İsyan etti

Birinci Dünya Savaşı Kaybedildi ama Çanakkale Anafartalarda destan yazıldı.

Karşılarında İngiliz, Anzak ve Fransız birliklerine mensup 25 bin kişilik düşman vardı.

Yarbay Mustafa Kemal 34 yaşında Dünyanın gelmiş geçmiş en kahraman alayı 57.Alay huzurunda ; “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimizi baş­ka birlik ve komutanlar ala­cak”

“26 Nisan 1915 günü, gü­neş batarken, 628 kişilik ala­yın komutanı Yarbay Manas­tırlı Hüseyin Avni Bey’den, saka neferi Hadimli Ali Efen­di’ye kadar tümü şehit olmuş­tu. Ancak, 19. Tümen savaş alanına yetişmişti. 25 bin kişi­lik düşman kuvveti yok edil­miş, 27 Nisan sabaha karşı tamamı denize dökülmüştü.”

Çanakkale de Hektor’un mirasçıları İngiliz emperyalizmine ilk dersi  vermişti.

Yıl 1919

Anadolu işgal altında.

Mustafa KEMAL İstanbul  PERAPALAS 101 no’lu odada.

Boğazın sularında İşgal kuvvetleri gemileri. Yaveri Cevat ABBAS GÜLER; İşaret ederek gemileri; Paşam vaziyet kötü, halimiz nice olur diye yakınır.

Kaygılanma Çocuk “GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER.” yanıtını alır.

İstanbul Tepebaşında İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington karargahını kurmuş.

Emperyalistlerin amaçları Anadoluyu parçalayıp aralarında paylaşmak; Türklere Orta Anadoluda Konya kadar bir alan bırakmak. İngilizlerin asıl amacı Ortadoğu petrollerinin enerji kaynaklarının üzerine oturmak.

İngilizler Yunanlıları pohpohlayıp piyon olarak İZMİR’e salmışlar.

Fransızlar Antep-Maraş civarı Güneydoğu Anadoludalar ; Karşılarında Karayılan ve Şahin BEY’i bulurlar. İtalyanlar Antalya’da, Muğla da Akdeniz Bölgesindeler.

İstanbul un İŞGALİ 13 Kasım 1918

İzmir in işgali 15 Mayıs 1919

Sevr-Mondros antlaşmaları yapılmış, Osmanlı ordusu dağıtılmış, cephanesine el konulmuş.

Elde var savaşlardan bıkmış, yoksul bir halk.

Önce Sakarya Savaşı ile düşmanın hızı kesilir ; 23 Ağustos – 12 Eylül 1921. Bu bir durdurma, yani savunma savaşıdır. 21 gün 21 gece sürer. Kurtuluş Savaşının kaderini tayin eden savaştır. Gazi ; “Hattı müdafa yok,Sathı müdafa var”  der Sakarya savaşı için. Yunanlılara ilk ders verilir.

Mustafa Kemalin sloganı ; “Ya İstiklal Ya Ölüm” yani “Ya Tam Bağımsızlık Ya ölüm.” dür.

1919-1922; Tam üçbuçuk yıl kurtuluş savaşına hazırlık yapılır. Ordular kurar, cephane-erzak toplar, eğitim yapar, halkı topyekün kurtuluşa savaşa hazırlar.

Meclisten Başkomutanlık yetkisini alır: On adet Tekalifi Milliye/Milli Kurtuluş Emirleri yayınlar.

1 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Her kazada birer “Tekâlif-i Milliye Komisyonu” kurulur.

2 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Ülkede her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp “Tekâlif-i Milliye Komisyonu”na teslim edecek.

3…

4 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum, stoklarından yüzde kırkına parası sonradan ödenmek üzere el konuldu.

5,6,7,8,9…..benzer şeyler.

10 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla, kağnı arabalarının, bütün takım ve hayvanlarıyla beraber ve binek ve top çeker hayvanları, katır ve yük hayvanları, deve ve eşek sayısının yüzde yirmisi ordu adına alındı.

Anadolunun her yerinde Kuvayı Milliyeciler düşmanla boğazboğazadırlar.

26 Ağustos-09 Eylül 1922 ; Büyük Taarruz/Baş Komutanlık Meydan Savaşı başlar.

Bu sefer slogan “Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri.” dir.

“Paşalar Onun Arkasındaydılar.
O, Saati Sordu. Paşalar: “Üç” Dediler.
Sarışın Bir Kurda Benziyordu.

Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı.
Yürüdü Uçurumun Başına Kadar, Eğildi, Durdu.
Bıraksalar İnce, Uzun Bacakları Üstünde Yaylanarak Ve Karanlıkta Akan Bir Yıldız Gibi Kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na Atlıyacaktı.”

Bu bir sarma değil göbekten yarma hareketidir.

Fahrettin ALTAY PAŞA’nın yıldırım süvarileri Yunan mevzilerinin arkasına sarkıp titretir..

2/3 Eylülde Yunan Başkomutanı Trikopulos ve kurmay heyeti teslim olur..

Trikopulos Uşakta Gazi ‘nin huzuruna çıkarılır;  Sayın komutan siz görevinizi yaptınız, Napolyonda yenildi, şu andan itibaren bizim misafirimizsiniz ve güven içindesiniz, kahveniz nasıl olsun diyerek karşılar  ve esir takası sonuna kadar Trikopulosu Yunanistana vermez. Trikopulos’un değişiminde Türk Casusu İzmirli Gavur Mümin/Mümin AKSOY ‘da Atina dan geri alınır.

Kemalin Askerleri 09 Eylül 1922 de düşmanı İzmir de denize döker.Denizde İngiliz Amerikan gemilerine sığınırlar.Anadoluyu yaktıkları gibi İzmir’i de  yakıp giderler. 11 Eylül 1922 de Bursa Mudanya da Yunanlılar denize dökülür,İngiliz gemilerine sığınırlar.

11 Ekim 1922’de İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi İsmet İNÖNÜ  Mudanya Antlaşması imzalar. Bu antlaşma görüşmeleri sırasında Yunan heyeti vatan toprağı karaya ayak bastırılmazlar, Mudanya açıklarında İngiliz gemilerinde beklerler, antlaşmaya imzayı İngilizlerin postacılığında gemide atarlar.

20 Kasım 1922’de İsviçrenin Lozan şehrinde başlayan görüşmeler 24 Temmuz 1923’de (Lozan) anlaşmasıyla sonuçlanır.

İzmirin işgali sırasında Yunan Başbakanı VENİZOLOS İzmir’e geldiğinde yere Türk Bayrağı sererler üzerinden geçer. Mustafa Kemal 10 Eylül 1922 de İzmir’e gelir ve geçtiği yola Yunan bayrağı serilir. Mustafa KEMAL ; Bayrak bir ülkenin onurudur der kaldırtır. Aynı Venizelos 1934’de Mustafa KEMAL’i Nobel Barış ödülüne aday gösterir. Yunan Başkomutanı Trikopulos ölünceye kadar her 10 kasımda Atatürk’ün Selanikte doğduğu evi ziyaret eder.

Bakınız arkadaşlar ; Biz 30 Ağustos 1922 ye “BÜYÜK TAARRUZ” deriz, Yunanlılar “BÜYÜK FELAKET” derler.

Dünyada 206 Ülke Var  beyler ; Bunların 63’ü Müslüman.

7,5 Milyar Dünya Nüfusunun 1,5 Milyarı ,yani %20 si Müslüman, demokraside  Türkiye tek.

İşte budur Mustafa KEMAL !

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

                               bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

                               bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

                               bu dâvet bizim....

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

                               bu hasret bizim...

 

Bursa 10 Kasım 2017