You are here:
7 - İhtiyar El (Hacı El) PDF Yazdır E-posta
Perşembe, 29 Ekim 2009 07:05

VII - İHTİYAR EL

Ali Avcı ve Tevfik Güzel anlattı:

“Höke Yusuf’tan dinledim: Bizim köyün bir bölümü buraya gelmeden önce Köyiçi’nde, Aşağıköy’de ve Çekiç Beleni’inde oturuyorlarmış. Köylüler Köyiçi’nden, Aşağıköy’den, Çekiç Beleni’nden köye göçmeye başladıklarında ilkin köye üç ev yapılmış.

Birinci ev; Ali Fakıoğlu’nun evi. (Hacı Hatip’ın babasına Ali Fakıoğlu derlermiş.) İkincisi; Yirikoğlangilin oturduğu ev. Bu evi, Çulhalar silesi kendilerine yaptırmış. Çulhalar sonradan evlerini Akça’ya satıp Ilıca’ya göçmüşler. Üçüncü ev de şimdi Öksüz Şerife’nin evinin yerindeki Hatıp Mehmet Efendi’nin eviymiş. Bu ev altı odalı imiş. Sonradan yanmış.”

Bu arada önceden var mıydı yok muydu belli değil. Hacı (Hatıp) Mustafa’nın da bir evi ve misafir için bir odası olduğu da biliniyor. Topal Hasan ise çocukluğunda köyde yedi ev olduğunu söylermiş. Çok geniş ve güzel bir ev olarak bilinen Hacı Hatıp’ın evi de bu ilk evlerden biri olmalı. 

ALİ GÜZEL (ALİ FAKOĞLU)

Eşi: Raziye

Çocukları:

1- Mustafa Güzel (Hacı Hatıp)     


MUSTAFA GÜZEL (HACI HATIP) (01.07.1861 – 20.04.1946)

Hacı Hatıp, okumuş, akıllı, varlıklı bir adammış.

Köyümüzden hatta bu civardaki köylerden ilk defa hacca gidip gelenlerden biridir ve aylarca süren bir hac yolculuğundan sonra Hacı Hatip olarak adlandırılmış. Onunla ilgili çok az bilgiye sahip olsak da devletin muteber kişilerinden biri olduğu, ticaret yaparak geçindiği, bölgede çok sevilip sayıldığı hala anlatılıyor. Uzun yıllar köyün “meccanen”, yani ücretsiz imamlığını yapmıştır.

Bugünkü Ahmetler Camii ile köy odasının yerini babası Ali Fakıoğlu köye bağışlamış.

Varlıklı bir hayat sürmüş olmasına rağmen sahip olduğu çok büyük bir servetin, köyü basan eşkiyalar tarafından soyulmuştur. Yaylaya giderken sarı liraları atın heybesinin iki yanına koyarak taşıdığı anlatılır.  Bu bağışla ve servetinin soyulduğuyla ilgili kayıtlar Osmanlı arşiv belgeleri arasında bulunmuş ve köy sitesinde yayınlanmıştır.

Çok itibarlı bir hayat yaşamış; Rum ustaların yaptığı antik ev maalesef korunamamış. Bu ev, bugün tripleks denen üç katlı evlere benziyordu.  Tavanları desenli, oyma ahşaplarla süslü, yazlık olarak kullanılan “şahnişirin”, ağaç parmaklıklarla bezenmiş büyük bir malikane gibiydi. Oturma katından iç merdivenle üçüncü kattaki odaya çıkılırdı. Üçüncü kattaki oda misafir odası olarak kullanılırdı. Hacı Hatip, evin pencerelerini hacdan getirdiği özel rengarenk camlarla donatmıştı. Bu evin pencerelerini renkli camlar; kapılarını ve tavanlarını da ahşap oymalar süslerdi.

Hacı Hatip o dönemde, bölgedeki en etkin kişilerinden biri olarak yaşamış. Evinde hizmetçi barındıran zengin ve itibarlı biriymiş. Ahmetler köyü o zamanlar da etkin ve büyük bir yerleşim yeriymiş. Hacı Hatip Alanya’ya gittiği zaman şehrin ileri gelenler tarafında şehir girişinde karşılandığı bile söyleniyor.  Seferberlik zamanında devletin eli kolu durumundadır; zor yıllarda köyü tehlikelerden korumak için yararlı işler yapmış. Devlet katında sözleri adeta bir emir gibi kabul görür, dedikleri tutulurmuş. Bir söylentiye göre, Manavgat-Akseki karayolunun Ahmetler kanyonu tarafından geçmesi kararlaştırılmış, ancak köyü eşkiyalar basmasın diye Hacı Hatip yolun güzergahını bile değiştirtmiş.

Altın dolu heybesi, eşkiyalar tarafından soyulmasaydı belki de Ahmetlerin kaderi bile kaderi değişebilirdi.

İhtiyar El sülalesinin bu bölümünün adı Hacı El olarak da bilinir. (Bu konuda daha geniş bilgiyi onunla ilgili olarak hazırlanacak bir dosyadan okuyabilirsiniz.)

1.  eşi: Hürü, Emiroğlu Mustafa’nın kızı

Çocukları:

1-  Ali Güzel (Molla Ali)

2-  Mümüne, İbrahim Küçükdemir (Kara İbrahim) eşi

 

Hacı Hatıp’ın 2. eşi Gülsüm. Uzunlar’dan gelmiş. Köyde çulha dokumayı ondan öğrenmişler.

Çocukları:

1- Emin


3. Eşi : Ümmü

Hacı Hatıp’ın 3. eşi Ümmü Gülsüm (1315 – 30.12.1983). Fersin’den Ali Efendi’nin kızı. Müderris Abdurrahman Efendi oğlu Ali Efendi (1859 – 1929)(*)

(*) ALİ EFENDİ

Bu toprağın önemli insanlarından biri. Çok değerli ve bilgili bir kişi olarak biliniyor. O dönemin ulu kişileri arasındadır. Çevresinde sevgi ve saygı gören Ali Efendi Fersinli olmasına rağmen bir Ahmetlerli gibi köyümüzün mezarlığında yatıyor. Ali Efendi, nedense Fersin’e pek düşkün değilmiş.

Ali Efendi, Ahmetler'i dürüst ve güvenilir insanların yaşadığı yer olarak bildiği için kızlarını özellikle Ahmetlerlilerle evlendirmek istemiş. Adeta bir Ahmetlerli gibi yaşamış; kızlarını da Ahmetler’e vermiş.

“Allahım, benim dirimi nasip ettin; ölümü Fersin’e nasip etme.” diye dua etmiş. Nitekim bir gün Ahmetler’e kızlarını ziyarete geldiğinde orada vefat etmiş. “Beni ölünce Ahmetler’e kızlarımın yanına gömün.” diye de vasiyeti varmış. Vasiyeti üzerine ölünce Ahmetler mezarlığına gömülmüş. 

Ali Efendi’nin Ahmetler’deki diğer kızları: Emine, Hacı Hatıp oğlu Emin ile evlenmiş. Ayşe, Molla Mahmut ile evlenmiş.

Hacı Hatip Mustafa Güzel'İn Ümmü'den olma çocukları:

1-     Mahmut Seyit (Adıgüzel)

2-     Tevfik

3-     Raziye (İbrahim Koç eşi)

 

ALİ GÜZEL (MOLLA ALİ) (1307 – 1972)

Molla Ali zamanında iyi bir eğitim almış, okuma yazması düzgün olan çevrede tanınmış bir kişidir. Köyde imam olamadığı zamanlar ve o köyde olduğu sürece köyün fahri olarak imamlığını yapmış, cemaatle namazı kıldırmıştır. Ayrıca köy çocuklarının din bilgilerini almada Biros’lu Ali Hoca’dan sonra en çok onun emeği geçmiştir.

Eşi: Emiş (1899 – 1989). Uzunlar – Havut’tan gelmiş.

Çocukları:

1.     Mehmet Nuri (Mullal’oğlu)

2.     Hasan (Hacı Hasan)

3.     Hatice. Ahmet Uyar (Göğoğlan) eşi

4.     Abdurrahman (Profesör)

 

EMİN GÜZEL (1321 – 01.04 1934)

Eşi: Emine. Fersinden Ali Efendi’nin kızı

Çocukları:

1-     Gülsüm, Ali Demir (Gubcal Alisi) eşi

2-     Ümmü Sözen, Fersinden Apil’in eşi

 

MAHMUT SEYYİT GÜZEL (ADIGÜZEL) (1336 – 31.05.1946)

 

Çanakkale'de askerdeyken hastalanıp Ahmetler'de vefat etti.

 

Eşi: Elif, Höke Yusuf kızı

Çocukları:

1-  Ali Güzel / Yücelalp). (Soyadını Yücelalp olarak değiştirmiştir.)

       Eşi : Ülker

       Kızı : Elif 

2-  Emine, Hatıplar’dan Mehmet Yılmaz eşi

 

TEVFİK GÜZEL

Eşi: Ayşe, Ahmet Ali Özdemir kızı

Çocukları:

1-     Mustafa

2-     Fatma, Mahmut Güzel eşi

3-     İlhan

4-    Ümmü, Cengiz Koç Eşi

5-     Münevver, Akseki’de evli

6-     Emine

 

MEHMET NURİ GÜZEL (MULLAL’OĞLU) (1926 – 1990)

Eşi: Ayşe, Yusuf Kocakça (Tülüce) kızı (1926 – 21.11.2004)

Çocukları:

1-     Emine

2-     Şükrü

3-     Niyazi

4-     Emin

5-     Mahmut

 

HASAN GÜZEL (HACI HASAN)

Eşi: Raziye, Ahmet Ali Özdemir kızı

Çocukları:

1-     Durdu

2-     Emine

3-     Hürü

4-     Nuri

5-     Mustafa

 

ABDURRAHMAN GÜZEL

Eşi:Mahide

Çocukları:

1-     Şule

2-     Alper

 

Not:

Ailenin bundan sonraki üyelerini yaşayanlar tamamlayacak. Bize bildireilecek yeni isimleri buraya ekleyeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz.