You are here:
10 - Pantır El (Pantırlı) PDF Yazdır E-posta
Cuma, 30 Ekim 2009 13:26

X - PANTIR EL (Pantırlı)

Köyümüzün en geniş ailesi… Belki de kökü… Ahmetler’e adını veren üç Ahmet’ten biri mutlaka Pantır Ahmet. Yörük denince en çok onlar akla gelir. Yaylanın kahrını, cefasını çekenler de vaktiyle sefasını sürenler de onlar. Yörüklüğü en çok onlar temsil ediyor. Şimdi bile yayla geleneğini sürdürenlerin çoğunluğu Pantır dedenin torunları. Devamı.....

PANTIR MUSTAFA

Kardeşleri:

1. Molla Yusuf

2. Tıkır Ali

3. Ayşe

4. Mümüne, Belenköy’lü Çoban Mustafa’nın eşi, Molla Mehmet’in anası.

MOLLA YUSUF

KAÇAN FIRSAT

Molla Yusuf askerlik yaparken bir ara İstanbul’da bulunur.  Okumuş insan olduğu için bir yazıcılık işindedir. Tapu kayıtlarının olduğu yere de girip çıkabilmektedir. Tapu kayıtlarının olduğu yerde Ahmetler Yaylası tapu kaydını bulur. Yetkili kişiden tapu kaydını ister. Yetkili ”harcırah” yatırırsan veririz.” der.  Molla Yusuf’un üzerinde harcıraha yetecek para olmadığı için hemen köye bir mektup yazıp durumu bildirir, harcırah için para ister. Aksiliğe bak o sıralarda Manavgat’ta posta dağıtım işlerine Çimi köyünden birisi bakmaktadır. Mektup, Çimili’nin eline geçer.

“İstanbul’dan Ahmetler’e mektup?”

Merak bu ya, açıp bakar. Okuduklarına inanamaz. Mektubu kapatıp hemen Çimi’nin ileri gelenlerine götürür. Ondan sonrası malum. Çiminin adamı çok. Gereken yapılır. Molla Yusuf’un da tayini başka yere çıkar. Ama böylece Ahmetler yaylasının tapu kaydı olduğu da öğrenilmiş olur.

 

Eşi: Akça kızı Hatice (Çıtırak)

Çocukları:

1.     Anakız, Gençler’den Sansar Ramazan’ın eşi

2.     Fatma (Yirik Kız) Fersin’den Mustafa Dayının eşi, Deli Ali’nin anası

 

TIKIR ALİ

Eşi:

Çocukları:

1.     Kuzulu’nun anası

2.     Arabın Kara Ahmet’in eşi

3.     Meryem

4.     Hanife

 

Tıkır Ali’nin 8 kızı olmuş, ikisi Konya tarafına gitmiş. İkisi Belenköy’e gitmiş. Ötekiler Gençler ve Fersin’de.

 

PANTIR MUSTAFA

1. eşi: Ayşe, Hacı Mustafa’nın kızı.

Çocukları:

1.     Arzu, Sefer Mustafa’nın eşi, Sefer Mehmet’in anası.

2.     Ünzile, Fersin’de

3.     Ayşe (Gökkız), Belenköy’de

4.     Ahmet

5.     Cin Ali

 

2. eşi: Arzu

Çocukları:

1.      Menevşe,

2.      Fersin’de Koruk eşi

 

3. eşi: Ebe, Dudular’dan gelmiş. Duduoğlu’nun halası imiş.

Çocukları

1.     Koca Mehmet

2.     Molla İbrahim

3.     Gedik Hüseyin

4.     Deli Ali

 

4. eşi: Emine, Emine, Musa Dede’nin kızı, Akça’nın bacısıdır. Emine ilkin İbiş ile evlenir. İbiş’ten (İbiş Kızı) yani Tekeli Hasan’ın anası doğar. İbiş ölünce Pantır ile evlenir. Pantır’dan da Topal Hasan olur. Böylece Topal Hasan ile Tekeli’nin anası anadan kardeş olmaktadır.

Çocukları:

1.     Topal Hasan

 

MEHMET ARSLAN (KOCA MEHMET) (… - 1933)

Eşi: Havana, Akça kızı (1287 – 1960)

Çocukları:

1 Osman, Osman Emir elden Kara İbbrahim’in kızı Şerife ile evlenmiş. Bu evlilikten Efe’nin eşi, Mümüne olmuş. Osman askere gitmiş, gelmemiş. Gelmeyince de Şerife Kısaca ile evlenmiş,

2. Ayşe (Gökkız) Molla Mahmut ile evlenmiş, sonra ayrılmış.

3. Mustafa (Koca Mustafa)

4. Ali (Yirik Çavuş) (1318 – 30.06.1974)

5. Fatma, Erengeriş'te Veli Arıcı (Telef) eşi 

 

İBRAHİM KARA (MOLLA İBRAHİM)

Molla İbrahim, Kafkas cephesinde, muhtemelen Sarıkamış’ta şehit olmuş.

1.eşi:  Ayşe

Çocukları:

1.     Fatma Karakız), Yusuf Kocakça (Tülüce) eşi

2.     Ümmü, Mehmet Güngör (Sarı Mehmet) eşi

3.     Abdullah (Kara Abdullah)

 

2.     Eşi: Hürü, Erengeriş’ten Hacı Ahmet Mustafası’nın kızı (1314 – 1978)

Çocukları:

1.     Ayşe, Mehmet Ali Küçükakça eşi

2.     Mustafa (Küçük Mustafa)

 

 

HÜSEYİN KOÇ (GEDİK HÜSEYİN) (1302 – 01.05.1952)

BABAM GEDİK HÜSEYİN

 Anlatan: Mustafa Koç (Pantır)

Babam hayvancılıktan çok iyi anlardı. Kırık çıkık işlerini de eyi yapardı. Hayvan hastalıklarını bilir, tedavi ederdi.

Seferberlikte Afyon’da askerken bir gün ordunun develeri hastalanmış. Komutan:

“Deve hastalığından anlayan var mı?” diye sormuş.

Babam el kaldırmış:

“Ben anlarım!” demiş. Babam develere bakıp hastalığı hemen söylemiş:

“Komutanım, buna sinek hastalığı denir. Hemen tedaviye başlarsak 21 günde eyileşirler.” demiş.

“Hemen başla!” demiş komutan. Orada asker Kızılot’tan Çıkın Ahmet de varmış. Onu da yanına alır. Hemen hasta develeri yularlamaya yakarlar. Baldırlarından da çubuk çekerler. Develer 21 günde eyi olur. Babama ödül olarak bir ay izin verirler. Tekrar orduya dönünce dönünce babam askeriyenin baytarı olur.

Büyük zafer sırasında develer uzun süre bozulamışlar. Babama sormuşlar:

“Acaba develer bunu neden yaptılar? Bu neye alamettir?” Babam:

“Komutanım” demiş; “Ya Yunan’ın askeri bozguna uğradı, ya da bizimkiler.”

Sonraki gün haber gelmiş: bizimkilerin zafer kazandığı duyulmuş.

 

Eşi: Hanife (Kör Hanife), Bir gözü körmüş. (1297 – 01.10.1963)

Çocukları:

1.     Ümmü, Mustafa Arıcı (Muk’oğlu) eşi

2.     Hava, Musa Zor eşi

3.     Ahmet Ali (Zobu) (1912 – 11.10.2001)

4.     Hamış, Şaban Ali’si eşi

5.     Ebe, İbrahim Yıldız (Gocal’oğlu) eşi

6.     İbrahim (Daylak) (1926 – 18.01.2008)

7.     Mustafa (Pantır)

8.     Yusuf (Kara Yusuf)

 

ALİ KOÇ (DELİ ALİ)

1.     Eşi: Fatma (Saraçlı) (1312 – 1970)

Çocukları:

1.     Ayşe, Abdullah Kara eşi.

2.     Ali (Ali Onbaşı)

3.     Arzu Mustafa Aslan (Koca Mustafa) eşi

4.     Ebe, Mustafa Kara (Küçük Mustafa) eşi

5.     Hamış, Dedire’den Halil Akça eşi

 

2. Eşi Gülsüm, Emiroğlu Mustafa kızı. (1306 – 17.03.1975)

Çocukları:

1.     Osman (Kara Osman) (1335 – 01.09.2001)

2.     Mustafa (Kara Mustafa) (1337 – 15.04.1947)

 

HASAN GÜNGÖR (TOPAL HASAN) (1287 – 1962)

Eşi: Elif, Akça kızı (1296 – 1954)

Çocukları:

1.     Emine, Molla Abdullah eşi

2.     Mehmet (Sarı Mehmet) (1320 - ….)

3.     Mustafa Ali, genç iken ölmüş.

4.     Ayşe, Adıgüzel Özer eşi

5.     Şerife, Mehmet Varol eşi

6.     Zeynep, Süleyman Varol eşi

 

MUSTAFA ARSLAN (KOCA MUSTAFA)

Eşi: Arzu, Deli Ali kızı

Çocukları

1.     Ahmet

2.      Ayşe - Hacı Obası'nda 

3.     Ali

4.     Şerife, Gençler'de

5.      Emine 

6.     Mehmet

7.     Hasan Hüseyin

8.      İlk çocukları ölmüş 

 

ALİ ARSLAN (YİRİK ÇAVUŞ)

Eşi: Ayşe (Manav Ayşe), Adıgüzel kızı

Çocukları:

1.     Osman

2.     Güzel Veli (Adıgüzel)

3.       Havva; Mustafa Küçükakça eşi

4.       Mehmet (Gök Mehmet)

5.     Mustafa

 

ABDULLAH KARA (KARA ABDULLAH)

Eşi: Ayşe, Deli Ali kızı

Çocukları:

1.     Ayşe (Timen Ayşe)

2.     İbrahim

3.     Emine, Araplar’da Deli Hüseyin oğlu ile evli

4.     Hatice, Güzel Veli Aslan eşi

5.     Ali

6.       Raziye (Gök Kız); Hasan Koç eşi 

 

MUSTAFA KARA (KÜÇÜK MUSTAFA)

Eşi: Ebe, Deli Ali kızı (1335 – 11.04.1992)

Çocukları:

1.     İbrahim (1945 – 2005)

2.     Fatma

3.       Hatice; Musa Arıcı eşi 

4.     Ahmet (02.01.1955 – 05.06.2003)

5.       Ali 

6.     Hüseyin

7.     Mehmet

 

AHMET ALİ KOÇ (ZOBU) (1912 – 11.10.2001)

1. eşi: Ayşe Gastan Ayşe)

Çocukları:

1.     Ümmü, Musa Güngör eşi

2.     Hasan

3.     Raziye, Akseki, Bucak köyünde

4.     Mehmet

 

2.eşi: Elif (1335 – 20.10.1997)

Çocukları:

1.     Osman

2.       Fatma, Mehmet Küçükakça eşi 

3.     Hüseyin

4.     Mustafa

5.     Elif, Şaban Vural eşi

6.     Hanife, Ali Koç eşi

 

İBRAHİM KOÇ (DAYLAK) (1926 – 18.01.2008)

Eşi: Raziye, Hacı Hatıp kızı

Çocukları:

1.     Mustafa

2.     Ayşe, Osman Kocakça eşi

3.     Ümmü, Murat Öz eşi

4.     Hanife, Ali Varol eşi

5.      Hacer, Hayrullah Yılmaz'ın eşi 

6.     Cengiz

7.     Fatma,Yüksel Kızılkaya eşi

8.       Gönül, Ölü 

 

MUSTAFA KOÇ (PANTIR)

Eşi: Fatma, Adıgüzel Özer kızı (1932 – 31.05.2007)

Çocukları:

1.     Eşe

2.     Hüseyin

3.     Elif, Hüseyin Arıcı eşi

4.     Meryem, Ramazan Varol eşi

5.     Şenay, Hüseyin Kara eşi

6.     Ali

7.     Hasan (Komando Çavuş, 20.10.1972 – 06.09.1993)

 

YUSUF KOÇ (KARA YUSUF)

Eşi: Menevşe /Menekşe), Mehmet Ali Küçükakça kızı

Çocukları:

1.     Hüseyin

2.     Atalay (1969 – 26.11.1996)

3.     Sebahat, Mehmet Kocakça eşi

4.     Abdullah

 

ALİ KOÇ (ALİ ONBAŞI)

1. Eşi: Mümüne, Ahmet Ali Özdemir kızı (1921 – 16.12.2002)

Çocukları:

1.     Ali

2.     Şengül,

3.     Fatma, Hüseyin Özden eşi

4.     Mustafa

5.       Ayşe (Ölü) 

6.     Emel, Hüseyin Kara eşi

 

2. Eşi: Emine, Gök Süleyman kızı

Çocukları:

1. Adem

2. Adil

 

 

OSMAN KOÇ (KARA OSMAN) (1335 – 01.09.2001)

Eşi: Fatma, İbrahim kızı (Lakabı Halil İbrahim)

Çocukları:

1.     Ali

2.     Ayşe, Gebece’den Ali Topaca eşi

3.     Mustafa

4.     İbrahim

5.     Arzu, Manavgat’tan Mahmut Açıkgöz eşi. Öldü.

 

MEHMET GÜNGÖR (SARI MEHMET) (1320 - …)

Eşi: Ümmü, Molla İbrahim kızı (1317 - …)

Çocukları:

1.     Yusuf

2.     Fatma, Eğitmen eşi. Öldü.

3.     Musa

4.     Mustafa Ali

5.     Emine, Hasan Özer eşi

6.     Raziye, Osman Varol eşi (1943 – 19.02.2007)

7.     Elif, Mehmet Kocakça eşi. Mehmet Kocakça ölünce Şaban Vural ile evlendi.

 

YUSUF GÜNGÖR (1926 – 12.04.2004)

Eşi Ayşe, Kısaca kızı

Çocukları:

1.     Fatma, Ali Zor eşi

2.     Ümmü, Ramazan Çalı eşi

3.     Ünzile, Şükrü Zor eşi

4.     Hasan

5.     Şerife,

6.     Havana

 

MUSA GÜNGÖR

Eşi Ümmü, Ahmet Ali Koç kızı

Çocukları:

1.     Hasan

2.     Ömer

3.     İbrahim

4.     Mehmet

5.     Fatma

6.     Elif

7.     Ayşe

 

MUSTAFA ALİ GÜNGÖR

Eşi: Raziye, Çolak Mehmet kızı

Çocukları:

1.     Bayram

2.     Feride, Akseki, Erenyaka köyünde.

3.     İbrahim

4.     Mehmet

5.     Hasan

6.     Yusuf

 

Not:

Ailenin bundan sonraki üyelerini yaşayanlar tamamlayacak. Bize bildireilecek yeni isimleri buraya ekleyeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz.