You are here:
Ahmetlerce’ye Damlalar PDF Yazdır E-posta
Pazartesi, 16 Kasım 2009 12:50

Ahmetlerce, Unutulmamalı...

İbrahim Koç, Ahmetlerce'ye en çok destek olanlardan biri. Aşağıdaki sözcükleri derleyip bize göndermiş. Bu davranışın herkese iyi bir örnek olduğunu düşüyor kendisine teşekkür ediyoruz.

Her geçen gün, köyümüzün kendine özgü ne kadar zengin bir söz dağarcığı olduğunu daha çok öğreniyoruz. İbrahim Koç'tan gelen damlalarla Ahmetlerce artık, "Damlaya damlaya göl oluyor.". Köyümüzden toplanan sözlerin bazı yazarlar tarafından da izlenip kitaplara alındığını öğrendim. Bu da gurur verici... Ahmetlerce sözleri ve sözcükleri derlemeye devam edeceğiz.

Ahmetlerce’ye Damlalar 

Derleyen: İbrahim Koç

Yazdığım sözcükler ve fiiller arasında tekrarlar olabilir. Damlaya damlaya  Ahmetler'ceye katkı olur. Selamlar, saygılar...

1) Allah'ım, boş kaplara el sındırmaya!

2) İnek almaz,tana emmez.

3 ) Yarılık : İçi açılarak kurutulmuş incir.

4 ) Dizilik : İçi açılmadan krutulmuç incir. (ipliğe dizilecek olan incir)

5 ) Dizi : Diziliklerin ipliğe dizilmiş hali; izncir dizisi.

6 ) Ayın oyun : çeşitli şeyler

7 ) Süksün  : ense, boyun (O, süksünü eğrinin lafına bakma.)

8 ) Evlek   : Tarlada öküzlerle ve kara sabanla çift sürerken kullanılan bir arazi ölçümü. (Serken'de iki evlek tarla var."

9 ) Mahlıç : Pamuk  

10 ) Mahlıç atmak : Tarladan toplanan ham pamuğu atıcakla çekirdeğinden ayırmak.

11 ) Atıcak : Pamuğu çekirdeğinden ayırmak için kullanılan ve iki ucuna kirişten yay gerilen bir alet.

12. Dülüp : İşlenmiş pamuk

13 ) Kelefe : İplik kelefesi 

14 ) Çönmek : İğreti oturmak (Çönüver de biraz gonuşalım.)

15 ) Enlemek : İşaret koymak (Enemek)

16 ) Fıydırmak : Fırlatmak

17 ) Fingirdeşmek : Oynaşmak

18 ) Gıbılamak : Çabalamak, acele etmek

19 ) Gıldıramak : Oyalanmak

20) Gıcılamak : 

21 ) Gıynaştırmak :

22 ) Dülüp : Pamuk

23 ) Çövmek : ( göğe çövdü,kayboldu )

24 ) Çövdürmek :

25 ) Dengilmek :

26 ) Badırak  : ekşi (çok ekşi) "Üzümler daha olmamış; badırak gibi."

27 ) Ha zaar : herhalde

28) Gıcı : çam kozalağı

29) "Evin küçüğü olacağına dağın domuzu ol." (İyi ama yine de domuz gribine neden olma :))