You are here:
Ahmetlerce Sözler PDF Yazdır E-posta
Pazartesi, 28 Aralık 2009 03:21

 

AHMETLERCE SÖZLER

(Mehmet Kocaakça, İbrahim Koç, İbrahim Arslan, Ali Varol ve Mustafa Koç’un Derlemeleri) 

Son Düzenleme : 5 Ocak 2010

(Son eklenenler en baştadır.) 

bulup buşurmak - bir eksiği bulmak için zorluk çekmek; "Bulduk buşurduk elli lirayı çocuğun eline verdik." 

 

Bizim köyde, biz;

olmamış üzüme “koruk”

olmamış kavuna “kelek”

olgunlaşmamış incire “gabargıç”

ermemiş ayvaya, elmaya ”mazak”

 

yeni doğmuş kuzuya “emlik”

yeni doğmuş oğlağa “körpe”

yeni doğmuş koyun yavrusuna “kuzu”

yeni doğmuş deve yavrusuna “köşek”

yeni doğmuş köpek yavrusuna “enik”

yeni doğmuş hayvan “at” yarusuna “kulun”

yeni doğmuş inek yavrusuna “buzağı”

DERİZ 

 

*** 

 

"GELİN, GERLİ KALSIN!"

Bir konuşma: 

- Ayşe yenge senin gelin nere gitti?

Ayşe yengenin gelinen yana yükü tutludur; şöyle cevap verir:

- Gelin, gelin... Aman ay gelin! Gerli galsın!...  (Gerli kalasıca...)

 

*** 

 

BİR KEDERLENME, ALIN YAZISINDAN YAKINMA

"Garip başımın gara yazısı... Nedir bu başıma gelenler Ay Allahım! Bunu da mı görecektim."

 

*** 

 

 Kulak ASMA!

Evin önünden gelene geçene laf atan bir kadın vardı: Yoluk Kız. 
Onun bu huyunu fazla tanımayan bir kadın, kocasıyla ilgili ilişkileri nedeniyle kadına takılır. Huyu bu çünkü. Kadın bununu ciddiye alır ve cevap vermeye kalkar. Yanındakilerden biri onu uyarır:

"Onun dediklerine gulağ asma (kulak asma). Gel boş ver; çatma ona. Sen onu tanımazsın, bunu herkese yapar.

 

TEKERLEME

 

Ceviz ile koz

Tamam oldu söz

Kalkın gidin siz

Yatacağız biz

Evliler evine

Bekarlar saman damına...

 

***

 

Gara daş boyanır mı

Sen orada ben burda

Buna can dayanır mı? (Tülücenin yayladaki eşine söylediği söz)

 

***

 

Buna can mı dayanır?

Gardaşımın paşası ciğerimin köşesi...

Haydi haydi hay,

Kaldırır atar tay

Kömür gözlüm çok arar seni köy... (Havana Arslan'dan ölen Koca memede Ağıt)...

 

***

 

Gelin derin kazın kardeşimin kabrini dar olsun,

kardeşimin yari kim olsun.... (Havana Arslan’dan kardeşe ağıt)

 

***

 

 DUALAR

Allahım, yaramazı yoldaş etme, beynamazı arkadaş etme çocuklarıma.. (annem söyler)

 

YOL DUASI

 

Allah Allah dedim girdim yola

Yol değil demir kale

Kırklar yediler önüme gele…

 

***

 

GÜNAH ÇIKARMA DUASI

 

Ay gördüm Allah

Amentu billah

Şavkı yüzüme

Nuru gözüme

Bütün günahlarım

Gavur gızına…

 

***

 

İLENÇLER  (Beddular)

 

Kökü kesilesiceler

Anası atası yatmayasıca

Ağzını toprağa yediririm.

Ağzını toprak yiyesice..

Apıcı ayrılasıca…

Boynu boğaz alta gidesice…

Vay, gözü kör olasıca!

Yahıı gök görmediceğin kalmaya da, bana etticeğini bulasın.

 

***

Osman Kocaakça'dan anlamlı ve güzel bir öykücük:

 

Bir kadının kardeşi, kocası ve oğlu idam edilecekmiş.

Ancak kadına, bunlardan birini kurtarma hakkı verilmiş.

Bunun üzerine kadın düşünmüş, düşünmüş ve isteğini şöyle bildirmiş:

"El oğlu elde bulunur; evlat belde bulunur; ille de gardaş, nerde bulunur?" deyip idamdan kardeşini kurtarmış.