You are here:
Öğüt Veren Öyküler PDF Yazdır E-posta
Salı, 16 Şubat 2010 06:11

Kavak Ağacı ile Kabak

Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa: 

-Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?
-On y
ılda, demiş kavak.
-On y
ılda mı? diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.
-Ben neredeyse iki ayda seninle ayn
ı boya geldim bak!
-Do
ğru, demiş kavak.
Günler günleri kovalam
ış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak üşümeye sonra yapraklarınışürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa:
-Neler oluyor bana a
ğaç?
-Ölüyorsun, demi
ş kavak.
-Niçin?
-Benim on y
ılda geldiğim yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için.

Öğüt: Çalışmadan, emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir. Her işte alın teri ve emek şarttır.