You are here:
Ekonomik Yaşam PDF Yazdır E-posta
Cuma, 09 Ocak 2009 11:29

Ahmetler'de Ekonomik Yaşam

Ahmetler, Torosların eteğinde kurulmuş bir orman köyüdür. Yıllardır daha çok hayvancılığıyla tanınan köyümüzde  ekilebilir arazi sınırlı miktardadır. Hayvancılığın giderek gerilemesi nedeniyle yine de köyde yaşayan nüfus bağ ve bahçecilikle uğraşmaya başlamış, meyvecilik de oldukça gelişmiştir.

Manavgat nüfusuna kayıtlı olmasına ve eski yerleşim yerleri Manavgat Ovası civarında olmasına karşın göçerlikleri döneminde Akseki bölgesiyle daha fazla ilişkileri olmuştur. Çünkü Ahmetlerliler, Osmanlı döneminden bu yana yüzlerce yıldır yaz aylarında Akseki yakınlarındaki Ahmetler Yaylasına inip çıkmaktadır. Ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha çok Akseki'yle olmasının nedeni işte bu yayla kültürüdür.  

Halil Hadimli'nin bu konuyla ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:

Ahmetler Köyünün Geçim Kaynakları

Bugün için köyün en önemli geçim kaynakları önem sırasına göre hayvancılık, ormancılık, tarım ve arıcılıktır. Hayvancılık için yılın büyük bölümünü köyden uzakta geçiren göçebe nüfus, köyde bulunan evlerinde çok az kalabilmektedir. Ahmetler Köyünde bu tür hayvancılık yapanların; köyde kalış süreleri, yaylalara gidip gelirken izledikleri göç yolları, göç hareketlerinin süresi ve hayvancılık dışında yürüttükleri ekonomik faaliyetlerin olup olmaması gibi özellikleri incelenerek, bir kısmı Dağ Göçebesi bir kısmı ise Göçebe Çoban olarak tanımlanabilirler. Hemen belirtmelidir ki bu tanımlara giren insanların sayıları tüm Türkiye’de oldukça azalmıştır ve Ahmetler köylülerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri, geçmişi oldukça eski olan ekonomik bir geçim kaynağının gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından olduğu gibi Yörük-Türkmen kültürü için de oldukça önemlidir.